Ευημερία χωρίς ανάπτυξη

Φόρουμ- Πολιτικό εργαστήρι:

“Ευημερία χωρίς ανάπτυξη: μια ολοκληρωμένη πρόταση για έναν άλλο κόσμο από κοινού“

δημιουργία ενός προγραμματικού πλαισίου πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης

Πάντειος ή Νομική Σχολή, 20-22 Φεβρουαρίου 2015

Στόχος του φόρουμ- πολιτικού εργαστηρίου είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού και περιεκτικού πλαισίου, συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων για τη δημιουργία μιας άλλης κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας, εδώ και τώρα.

Συνέχεια

Advertisements

Πρακτικά εργαστήρια 5 και 6 Απριλίου στην Έδεσσα

Το κέντρο φυσικής καλλιέργειας ξεκινάει και πάλι τα πρακτικά εργαστήρια στην Έδεσσα.

5 και 6 Απριλίου θα γίνει ένα διήμερο εργαστήριο φυσικής καλλιέργειας. Τα θέματα θα είναι:

Λαχανόκηποι της αυτάρκειας
Οπωροφόρα δέντρα
Καλλιέργεια σιτηρών

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 23810-27312 (19:00 – 21:00)